office@bastucescuparvu.ro
vlad@bastucescuparvu.ro
mihai@bastucescuparvu.ro
+40 740 501 549
+40 756 167 105

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A OUG 37/2020 PRECIZĂRI PRIVIND APLICAREA OUG 37/2020

privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de către instituțiile de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori SCUTIREA Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor se stabilește exclusiv de către debitor, iar această opțiune poate fi exprimată O SINGURĂ DATĂ și nu se poate...
Citeste mai mult

OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de către instituțiile de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Elementele cheie în stabilirea incidenței mecanismului de scutire la plată. Ce se înțelege prin creditor Bănci; Organizații cooperatiste de credit; Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ; Bănci de credit ipotecar; Instituții financiare nebancare; Sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României. Ce se înțelege...
Citeste mai mult

Deschiderea procedurii insolvenței. O necesitate sau o obligație în contextul pandemiei COVID-19 ?

I. Este necesar să solicităm deschiderea procedurii insolvenței? Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014 oferă mecanisme de protecție atât societăților aflate în dificultate financiară, cât și societăților aflate în insolvență. Societățile aflate în dificultate financiară pot utiliza 2 mecanisme preventive: Mandatul ad-hoc, sau Concordatul preventiv. Societățile aflate în stare...
Citeste mai mult

Caracterul discreționar al prevederilor Ordinului 4121/2015 prin care se stabilesc condițiile de acordare a certificatului de amânare de la plata, din vamă, a TVA. Tratamentul diferit aplicabil operatorilor economici cu încălcarea principiului neutralității fiscale.

1. Prevederile dreptului Unional Directiva TVA (Directiva 2006/112/CE) prevede că importul de bunuri este supus TVA. Aceeași directivă acordă dreptul aplicării propriei reglementări unui stat membru, care condiționează amânarea de la plata TVA, datorată pentru bunurile importate, de obținerea unui certificat pe care dispozițiile directivei nu îl prevăd în mod obligatoriu, în măsura în care...
Citeste mai mult

Introducerea unei noi taxe de timbru în materia achizițiilor publice

Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, prin care, printre altele, se aduc o serie de modificări pachetului legislativ în domeniul achizițiilor publice. Prezentul articol dezvoltă modificările relevante aduse de prezenta ordonanță de urgență, Legii nr. 101/2016 privind remediile și...
Citeste mai mult

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE ÎN CONTRACTELE DE LUCRĂRI. PROBLEME PRIVIND EXECUTAREA/ELIBERAREA GARANȚIEI

Garanția contra viciilor și pentru calitățile convenite este consacrată ca normă generală în Codul Civil. Cu privire la obligația de garanție, Codul civil tratează în mod distinct Contractul de antrepriză, stabilind drepturile și obligațiile părților. Art. 1863 din Codul civil prevede că “antreprenorul datorează garanție contra viciilor lucrării și pentru calitățile convenite, potrivit dispozițiilor privind...
Citeste mai mult

INVOCAREA FORȚEI MAJORE ÎN CONTRACTELE COMERCIALE ÎN CONTEXTUL RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19

În contextul social actual, se discută din ce în ce mai mult despre efectele pandemiei asupra mediului de business existând atât părți de bună credință care într-adevăr sunt afectate de restricțiile impuse de autorități pentru evitarea răspândirii virusului COVID-19 însă, există și persoane care încearcă să profite de pe urma acestei situații de criză. Pentru...
Citeste mai mult

ATRAGEREA RĂSPUNDERII PATRIMONIALE A PERSOANELOR CARE AU CAUZAT STAREA DE INSOLVENȚĂ A SOCIETĂȚII. RISCURI ȘI MECANISME DE PREVENȚIE

Procedura insolvenței oferă societăților cadrul legal pentru restructurarea activității. Însă, mecanismul atragerii răspunderii personale patrimoniale a persoanelor culpabile de insolvența societății este un element care creează o reticență reprezentanților societății de a apela la procedura insolvenței. Atragerea răspunderii patrimoniale trebuie să constituie un motiv de îngrijorare pentru asociați și administratori. Pentru a gestiona în mod...
Citeste mai mult

Contractul de leasing financiar în lumina jurisprudenței CJUE. Riscurile recalificării leasingului financiar, dintr-o prestare de servicii într-o livrare de bunuri în raport de Directiva a VI-a, privind TVA.

Cadrul general. Prin Hotărârea pronunțată în cauza C-164/2016, Commissioners of her Majesty’s Revenue & Customs împotriva Mercedes Benz Financial Services UK LTD, CJUE a pronunțat o decizie preliminară privind interpretarea prevederilor art. 14 alin. 2 din Directiva 2006/112/CE prin care se statuează că predarea efectivă a bunurilor în temeiul unui contract de vânzare cu plata...
Citeste mai mult

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.