office@bastucescuparvu.ro
vlad@bastucescuparvu.ro
mihai@bastucescuparvu.ro
+40 740 501 549
+40 756 167 105

Consultanță & Drept Societar

Consultanță & Drept Societar

 • Asistare client la semnarea contractelor cu francizații. Negocierea contractelor de franciză precum și a termenilor și condițiilor de implementare.
 • Asistare și consultanță acordată companiilor în activitatea curentă de zi cu zi. Elaborarea de contracte pentru servicii, furnizarea de produse, subcontractarea serviciilor etc.
 • Consultanță acordată companiilor private cu capital majoritar de stat pe marginea interpretării Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a mandatului membrilor consiliului de administrație precum și pe marginea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație.
 • Consultanță acordată în vederea constituirii de garanții reale mobiliare, sub forma contractelor de ipotecă mobiliară asupra creanțelor, bunurilor societății și conturilor bancare deținute de către societatea debitoare.
 • Reprezentare clienți în relația cu Registrul Comerțului în vederea operării de modificări statutare cu privire la majorarea capitalului social, conversie debit în părți sociale, înființare societăți, modificări cu privire la membrii organelor de conducere, sediile sociale/puncte de lucru, cesiune de părți sociale.
 • Consultanță acordată cu privire la situația activului net negativ, redactare puncte de vedere, opinii legale cu privire la modalitatea de respectare a prevederilor legale, în sensul în care activul net reprezenta mai puțin de jumătate din capitalul social.
 • Consultanță acordată în raport de exercitarea dreptului de preempțiune în procedura de vânzare a acțiunilor deținute în cadrul societății de către un asociat aflat în procedura insolvenței, în lipsa unui raport de evaluare al acțiunilor.
 • Consultanță acordată în interpretarea și aplicarea clauzelor de neconcurență în contracte de agent.
 • Consultanță juridică cu privire la negocierea, încheierea şi derularea contractelor unuia dintre cei mai mari producători de autoturisme la nivel mondial, consultanță materializată prin negocierea și redactarea contractelor de vânzare, contracte de leasing, contracte de trade-in, contracte de vânzare extra-comunitare, contracte de service, contracte încheiate cu distribuitorii autorizați ai producătorului, dar și contracte de prestări servicii pentru activitatea zilnică a companiei.
 • Consultanță juridică cu privire la derularea contractelor de leasing, precum şi cu privire la mecanisme de cedare/preluare a contractelor de leasing, negocieri cu privire la modul de derulare a contractelor de leasing.
 • Consultanță juridică cu privire la derularea contractelor comerciale în procedura insolvenței, negocierea restructurării contractelor.
 • Consultanță juridică în procedura de înstrăinare a licențelor de farmacie în procedura insolvenței, în procedura de depozitare, transport, vânzare şi distrucție medicamente cu regim special.
 • Consultanță juridică oferită unei instituții bancare în domeniul imobiliar în vederea instituirii unor ipoteci legale asupra imobilelor, în scopul acordării de credite ipotecare către persoane fizice sau juridice. Activitatea a presupus analizarea autorizațiilor de construcție și a planurilor urbanistice, analiza dreptului de proprietate asupra terenurilor, analiza legalității construirii imobilelor, analiza documentelor de carte funciară și a documentelor întocmite de notarii publici, redactarea avizelor de legalitate.

 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.