office@bastucescuparvu.ro
vlad@bastucescuparvu.ro
mihai@bastucescuparvu.ro
+40 740 501 549
+40 756 167 105

Litigii

Litigii

  • Reprezentarea juridică a unităților administrativ-teritoriale, atât a autorităților județene cât și a celor locale, în relația cu Curtea de Conturi a României. Elaborarea contestațiilor împotriva deciziilor emise de Curtea de Conturi a României, precum și a acțiunilor în anulare a deciziilor emise de Curtea de Conturi a României și a reprezentării în fața instanțelor judecătorești.
  • Reprezentarea juridică a unităților administrativ-teritoriale în executarea măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României. Anularea clauzelor nelegale stabilite contractual, atragerea răspunderii ordonatorilor de credite pentru execuția bugetară și pentru angajarea de lucrări în lipsă de previziune bugetară. Reprezentarea juridică a unităților administrativ-teritoriale în dosare punctuale în contradictoriu cu profesioniști având ca obiect nerespectarea prevederilor contractuale.
  • Reprezentarea clienților în litigiile pendinte în fața instanțelor naționale în cazuri de relații corporatiste și comerciale între profesioniști. În acest sens, au fost formulate apeluri împotriva cererilor de deschidere a procedurilor de insolvență, opoziții la cererile de deschidere a procedurilor de insolvență, contestații împotriva cererilor preliminare / cererilor finale, apeluri împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar, contestații împotriva măsurilor de plată a creanțelor curente, legea comună etc.
  • Reprezentarea juridică a persoanelor fizice, înregistrate ca sportivi profesioniști, în litigiile formulate împotriva cluburilor sportive în ceea ce privește respectarea condițiilor contractuale.
  • Reprezentare juridică a unor profesioniști precum și a unor companii private cu capital majoritar de stat în litigii având ca obiect constituirea de dezmembrăminte asupra dreptului de proprietate, în speță constituirea de servituți de trecere în scopul valorificării economice a fondului învecinat, precum și de superficii asupra terenurilor în vederea valorificării potențialului economic al construcțiilor care se regăseau edificate pe acele terenuri.
  • Reprezentare juridică a unuia dintre cei mai mari procesatori de material lemnos în litigii repetate derivate din executarea contractelor de exploatare a materialului lemnos.
  • Asistarea şi reprezentarea juridică în litigii privitoare la dreptul de proprietate, dreptul construcțiilor, achiziții publice şi drept civil.
  • Asistarea şi reprezentarea juridică în litigii derivând din garanțiile conformității produselor, obligații de reparare sau înlocuire a produselor cu defecte, în domeniul dreptului civil şi în domeniul dreptului consumatorilor.
  • Asistarea şi reprezentarea în instanță în procedura executării silite, atât a creditorilor cât şi a debitorilor supuşi acestei proceduri. Formularea contestațiilor la executare, participarea la licitații, negocierea tranzacțiilor.
  • Asistarea şi reprezentarea în instanță în litigii de drept societar, cu privire la schimbarea sau radierea sediului social, excluderea asociaților din societate, formularea cererilor de dizolvare a societăților, precum şi formularea unor opoziții la cererile de dizolvare.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.